Airwalla – מצנחי רחיפה בצפון

האתר מזמין אתכם להתנסות בחוויה של צניחת רחיפה.
באתר סרטי וידאו עוצרי נשימה שצולמו תוך כדי צניחות רחיפה
ברחבי הארץ, ומידע מדוייק על אתרי הרחיפה השונים בצפון הארץ.