קלינגר – רישוי עסקים והיתרי בנייה

פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות והתנהלות וזירוז הליכים מול הרשויות.
טיפול וליווי ברשיון עסק, בקשות לשימוש חורג, בנייה על גגות
ייעוץ מוניציפלי, שירותי אדריכלות וקונסטרוקטור ועוד…