ישי גסטר – בית ספר לקונסטלציה מערכתית

באתר מידע ומאמרים אודות קונסטלציות בתנועה,
קונסטלציה משפחתית, שיטת אדלר והעברה בין דורית.